Úvodní
   O nás
   Kontakty
   Smluvní pojišťovny
   Co nabízíme
   HBO
   Fotogalerie
   Informace lékařům
   Odborná praxe studentů
   Informace pacientům
   Formuláře ke stažení
   Volná místa


[CNW:Counter]

Hyperbarická oxygenoterapie

HBK Nemo 1500 (Kovos Czech)
přetlaková 3 místná komora je v provozu každý pracovní den od 7,00 do 14,30 hod.

Indikační seznam:
Postradiační poškození  Y 84.2, Z 92.3
Diabetické defekty  E 10.4-5, E 11.4-5
Ischemické defekty vzdorující optim. th.  I 70.2 a 8
Neuroblastom IV.st.  C 47.0-9
Náhlá hluchota  H 90.3-5, H 91.0-9, H 83.3
Tinitus  H 93.1
Problematické kožní štěpy a sval. laloky  T 86.8
Refrakterní chronická osteomyelitida  M 86.0-8
Algoneurodystrofie, Sudeckův sy  M 89.0
Vybrané infikované defekty  I 83.2, L 88, T 87.4-5
Akutní uzávěry sítnicové tepny  H 34.0-9
Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více  T 20.0-32.9
Postanoxická encefalopatie  G 93.1
Cystoidní pneumatóza střeva  K63.8

Před zahájením HBO je nutné:
Doporučení k léčbě
Výpis ze zdravotní dokumentace – Dg. souhrn, medikace …
ORL vyšetření
Popis RTG plic (ne starší 3 měsíce)
chronické defekty K+C
MRSA screening
Informovaný souhlas

Překážkou HBO2 mohou být zejména akutní infekce a alergie horních cest dýchacích, srdeční a plicní nedostatečnost, rozedma plic, průduškové astma, stav po poranění plic a po ušní a hrudní operaci, zvýšená činnost štítné žlázy, horečka, vysoký krevní tlak, epilepsie, strach z uzavřených prostor, těhotenství.

Kontakt:
MUDr. David Zub
Tel.: 499 404 848
zub@ruhostinne.cz

Více informací: http://www.cshlm.cz/
                       http://www.mnof.cz/centrum_hyperbaricke_mediciny/
                       Přehled center HBOT na území ČR


©2005-2017 Rehabilitační ústav Hostinné