Úvodní
   O nás
   Kontakty
   Smluvní pojišťovny
   Co nabízíme
   HBOT
   Fotogalerie
   Informace lékařům
   Odborná praxe studentů
   Informace pacientům
   Formuláře ke stažení
   Volná místaHyperbarická oxygenoterapie

je léčebná metoda, spočívající v inhalaci 100% kyslíku v hyperbarické komoře, tedy za podmínek vyššího tlaku, než je tlak atmosférický.

Hyperbarická komora RHB ústavu Hostinné - STARMED 2000 (HAUX-life- support, SRN):
6 místná (nebo 3 + 1 ležící), plněná vzduchem, inhalace kyslíku probíhá pomocí obličejové masky, vybavena k léčbě chronických indikací u stabilizovaných pacientů. V provozu každý pracovní den od 6 - 15

Indikační seznam:je dán vyhláškou MZdr. ČR č. 421/2013 Sb. (134/1998 Sb.), která stanovuje i maximální počty expozic za rok. Samotný výkon je plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění (typ P), nejedná se o vyžádanou péči.

Indikační seznam - chronická indikace:
Postradiační poškození  Y 84.2, Z 92.3
Diabetické defekty  E 10.4-5, E 11.4-5
Ischemické defekty vzdorující optim. th.  I 70.2 a 8
Neuroblastom IV.st.  C 47.0-9
Náhlá hluchota  H 90.3-5, H 91.0-9, H 83.3
Tinitus  H 93.1
Problematické kožní štěpy a sval. laloky  T 86.8
Refrakterní chronická osteomyelitida  M 86.0-8
Algoneurodystrofie, Sudeckův sy  M 89.0
Vybrané infikované defekty  I 83.2, L 88, T 87.4-5
Akutní uzávěry sítnicové tepny  H 34.0-9
Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více  T 20.0-32.9
Postanoxická encefalopatie  G 93.1
Cystoidní pneumatóza střeva  K63.8

K zahájení HBOT je nutné:
Lékařské doporučení
Výpis ze zdravotní dokumentace – Dg. souhrn, medikace
Popis RTG plic (ne starší 3 měsíce)
ORL vyšetření
Akutní výsledek K+C chronických defektů
Screening multirezistentní flóry (MRSA, ESBL + ...) u vybraných pecientů
Podepsaný Informovaný souhlas

Překážkou k absolvování léčby může být akutní infekce dýchacích cest, kardiální či pulmonální nedostatečnost, nekorigovaná hypertenze či hyperthyreóza, křečové stavy, některé typy kardiostimulátorů, prsních implantátů, klaustrofobie, těhotenství ...

Kontakty:
Tel.: 499 404 827
hbot@ruhostinne.cz


©2005-2018 Rehabilitační ústav Hostinné