Úvodní
   O nás
   Kontakty
   Smluvní pojišťovny
   Co nabízíme
   HBO
   Fotogalerie
   Informace lékařům
   Odborná praxe studentů
   Informace pacientům
   Formuláře ke stažení
   Volná místa


[CNW:Counter]

  Rehabilitační ústav Hostinné působí od počátku roku 2004 po rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě bývalé LDN. Rehabilitační ústav Hostinné je dán novou registrací NZZ Krajským úřadem Královehradeckého kraje č. j. 3479/ZD/2004 a změnou zřizovací listiny zřizovatele - Královehradeckého kraje.

Rehabilitační ústav poskytuje léčebnou rehabilitaci v lůžkovém zařízení v nepřetržitém provozu a ambulantní fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci. . Režim léčebného pobytu je charakteru nemocničního a nikoli lázeňského – není možné opuštění ústavu přes noc nebo na víkend. S personálním a přístrojovým vybavením vydala v souladu s § 10 odst. 3 zák. 160/92Sb. v platném znění souhlas ČLK.

Rehabilitační ústav Hostinné má toho času 159 lůžek

Ubytování

Z důvodu zachování kvalitní úrovně stravování a ubytování je vybírán paušální příplatek na pobyt /PP/ na kterémkoli lůžku ve výši 60 Kč/den.

Pavilon A - nadstandartní pokoje A2
2 lůžkové pokoje pro soběstačné pacienty s lodžií, TV, internetem, vlastní koupelnou a WC, lednicí - 100 Kč/lůžko/den+PP

Pavilon A - A1
2 lůžkové pokoje se zvýšenou ošetřovatelskou péší - vybavení a poplatky viz. A2

Pavilon A - A0
3 lůžkové pokoje pro soběstačné pacienty s lodžií, TV, internetem, vlastní koupelnou a WC, lednicí - 50 Kč/den + PP

Pavilon C - standartní pokoje
Vícelůžkové pokoje /až 4 lůžkové/ s vlastní koupelnou a WC - PP

Převládající diagnosy naší klientely:
a/ Stavy po traumatech pohybového ústrojí
b/ Stavy po implantaci totální endoprotézy
c/ Stavy po cévních příhodách mozkových
d/ Parézy a plegie / mono-, para-, hemi-, tetra-/ nejrůznější etiologie - poúrazová, pooperační, postinfekční etc.
e/ Imobilizace
f/ Revmatické postižení skeletu
g/ Chronické stavy vyžadující hyperbarickou oxygenoterapii
h/ Stavy po neuro- a spondylochirurgických výkonech
ch/ Stavy po amputacích končetin

Délku hospitalizace určuje dle zdravotního stavu ošetřující lékař. Příjem pacientů je plánován. Je určován zákonem 369/2012 Sb od 1.4.2012 /vice v Info pacientům a Info lékařům/.RÚ Hostinné poskytuje lůžkovou rehabilitaci převážně pro spádovou oblast Královehradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Výjimkou nejsou v indikovaných případech pacienti z ostatních regionů.
 

©2005-2017 Rehabilitační ústav Hostinné