BIMEO

  • terapeutický systém k rehabilitaci horních končetin

  • spojuje virtuální realitu s osvědčenými rehabilitačními metodami

  • podporuje pacienta používat postiženou končetinu s možností zapojení končetiny zdravé, motivuje ho v léčbě

  • léčba je zaměřena na nácvik běžných denních aktivit, kognitivní úkoly, specifické úkoly k objektivnímu vyšetření motorických funkcí

  • terapeut může sledovat pacientův pokrok a „ušít na míru“ léčebný program dle aktuálních potřeb pacienta, rehabilitační proces se tak stává efektivnějším a kratším


Bimeo

Využití:

- u neurologických diagnóz s postižením horních končetin (např. po cévní mozkové příhodě, po poranění centrálního či periferního nervového systému)

- v traumatologii a ortopedii po poranění a operacích horních končetin a dalších stavů s funkčním omezením v oblasti horních končetin

© Rehabilitační ústav Hostinné 2020