HYPERBAROXIE (hyperbarická oxygenoterapie)

 

 

je léčebná metoda, spočívající v inhalaci 100% kyslíku v přetlakové komoře, tedy za podmínek vyššího tlaku, než je tlak atmosférický.

 

Rehabilitační ústav Hostinné

 

 

 

 

Hyperbarická komora STARMED 2000 (HAUX-life- support, SRN):

 

6 místná, plněná vzduchem; inhalace kyslíku probíhá pomocí obličejové masky; vybavena k léčbě chronických indikací u stabilizovaných pacientů. Léčba probíhá každý pracovní den, 1x denně, doba jedné expozice je 120 minut.

 

Indikační seznam: je dán vyhláškou MZdr. ČR č. 421/2013 Sb. (134/1998 Sb.), která stanovuje i maximální počty expozic za rok. Samotný výkon je plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění (typ P), nejedná se o vyžádanou péči.

 

 

 

Indikační seznam - chronická indikace:

 

 

Indikace Diagnóza
Max. počet/rok

Postradiační poškození

Y 84.2, Z 92.3

60x

Diabetické defekty

E 10.4-5, E 11.4-5

80x

Ischémické defekty vzdorující optimální léčbě

I 70.2, I 70.8

80x

Neuroblastom IV.st.

C 47.0-9

30x

Náhlá hluchota

H 90.3-5, H 91.0-9, H 83.3

40x

Tinitus

H 93.1

30x

Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky

T 86.8

40x

Refrakterní chronická osteomyelitida

M 86.0-8

60x

Algoneurodystrofie, Sudeck sy, KRBS

M 89.0

40x

Vybrané infikované defekty

I 83.2, L 88, T 87.4-5

80x

Akutní uzávěr sítnicové tepny

H 34.0-9

30x

Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více

T 20.0-32.9

40x

Postanoxická encephalopatie

G 93.1

60x

Cystoidní pneumatóza střeva

K63.8

40x

 

 

K zahájení hyperbaroxie je nutné:

 

  • Lékařské doporučení k hyperbarické oxygenoterapii
  • Výpis ze zdravotní dokumentace – Dg. souhrn, medikace
  • Podepsaný Informovaný souhlas

 

U vybraných pacientů:

  • Popis RTG srdce a plic
  • ORL vyšetření
  • Aktuální výsledek K+C chronických defektů
  • Screening multirezistentní flóry (MRSA, ESBL + ...)

 

 

Překážkou k absolvování léčby může být akutní infekce dýchacích cest, kardiální či pulmonální nedostatečnost, nekorigovaná hypertenze či hyperthyreóza, křečové stavy v anamnéze, některé typy kardiostimulátorů, prsních implantátů, klaustrofobie, těhotenství ...

 

Kontakty:

Tel.: 499 404 827

hbot@ruhostinne.cz

 

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP

© Rehabilitační ústav Hostinné 2020