HUNOVA


Robotická technologie nové generace, první zařízení tohoto typu ve státním resortu v České republice


  • systém využívá dvou stabilometrických plošin (v úrovni chodidel a v mobilní sedačce) k diagnostice a terapii širokého spektra patologických stavů


Hunova

  • na základě přesného elektronického vyhodnocení výchozího stavu upravuje terapii pro pacienta „na míru“, léčba probíhá na základě zpětné vazby, čímž je vysoce efektivní


  • přístroj dokáže vyhodnotit stav před léčbou a po ní, pacient vidí proces zlepšování či naopak stagnace


  • na rozdíl od jiných přístrojů lze využít u pacientů chodících i u pacientů sedících, kteří chodit nedokážou, nesmějí nebo mají z různých důvodů omezenou zátěž či funkci na některé z dolních končetin. Tím se významně odlišuje od přístrojů jiných, dá se plně využít i u lidí s omezenou mobilitou


  • multifunkční využití v ortopedii, traumatologii, neurologii, geriatrii

© Rehabilitační ústav Hostinné 2020