Podmínky pro přijetí do rehabilitační péče

Přijetí do rehabilitačního ústavu musí předem schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny pacienta v regionu bydliště pacienta.

 

Pacienti jsou pro tento typ péče přijímáni zpravidla jako překlad z lůžkových oddělení nemocnic s cílem pokračovat v restituci, substituci či kompenzaci poruchy či ztráty funkce ve stadiu stabilizace choroby.

 

Pro přijetí pacienta z domácího prostředí vyplní Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně praktický lékař na základě doporučení specialisty (neurologa, ortopeda, chirurga, rehabilitačního lékaře,…) a odešle ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny pacienta.

 

Pacient musí být schopen fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování rehabilitační péče.

 

Přehled léčených onemocnění:

 • stavy po ortopedických operacích
 • stavy po traumatech, osteosyntézách, amputacích končetin
 • stavy po cévních mozkových příhodách po odeznění akutního stadia
 • stavy po neuro- a spondylochirurgických výkonech
 • centrální a periferní parézy a plegie různé etiologie
 • degenerativní postižení nosných kloubů či páteře
 • revmatické choroby
 • stavy spojené s dlouhodobou imobilitou, je-li pravděpodobné zlepšení

 

Nemohou být přijati pacienti:

 • kteří nejsou schopni aktivní spolupráce (z důvodu kognitivní poruchy, nezájmu)
 • s akutní infekcí či přenosnou chorobou
 • s nízkou funkční rezervou (z důvodu chronického onemocnění, věku apod.)
 • u nichž není stabilizováno chronické onemocnění (např. onemocnění srdce, plic, onkologická onemocnění …)
 • s neschopností adaptace na změnu prostředí
 • u nichž bylo dosaženo funkčního maxima, jejich stav je stacionární a zlepšení nelze očekávat
 • z důvodu nevyřešené sociální situace

© Rehabilitační ústav Hostinné 2020