Procedury

 

V rehabilitaci poskytujeme:

  • spektrum běžných postupů individuální terapie - analytická cvičení, techniky manuální medicíny, metodiky založené na neurofyziologickém podkladu (Vojtova reflexní lokomoce, DNS, ACT, PNF, Bobath koncept) a další (MDT, S-E-T koncept, terapie dle Mojžíšové, ...)
  • skupinová cvičení se zaměřením na stavy po náhradách velkých kloubů dolních končetin, cvičení pro vertebropaty, cvičení v Redcordech, jógu, cvičení na míčích, skupinové cvičení na posílení pánevního dna
  • běžné postupy fyzikální terapie  (elektro-, termo-, mechano-, hydro-, fototerapie)
  • ergoterapii individuální i skupinovou, trénink paměti
  • logopedii
  • psychologickou podporu
  • konzultace sociální pracovnice


Léčba na specifických přístrojích:

  • E-GO - elektrické chodítko
  • Balance trainer – zařízení pro nácvik stability, koordinace v oblasti trupu u širokého spektra onemocnění
  • Walkaide – funkční elektrická stimulace při některých poruchách centrálního nervového systému

© Rehabilitační ústav Hostinné 2019