Rehabilitační ústav Hostinné


Rehabilitační ústav Hostinné je léčebné zařízení následné péče, které bylo zaregistrováno jako rehabilitační ústav v roce 2003. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a provozovatelem Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov.

Původním zařízením, z něhož RÚ vznikl, byla léčebna dlouhodobě nemocných. Její budova byla postavena v letech 1886 - 1889 a sloužila coby nemocnice, následně po 2. světové válce jako TBC léčebna a od r. 1970 jako léčebna dlouhodobě nemocných s rozšířeným poskytováním rehabilitační péče. V r. 2003 byla zkolaudována a otevřena nová budova s moderním vybavením a přístroji s kapacitou 80 lůžek. Od roku 2009 po rekonstrukci původní budovy funguje celý komplex jako lůžkové zařízení následné rehabilitační péče se 159 lůžky.

Kromě rehabilitace je součástí ústavu i pracoviště hyperbarické oxygenoterapie, kde ošetřujeme indikované pacienty jak hospitalizované, tak ambulantní.

© Rehabilitační ústav Hostinné 2020