Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19, prodlužuje VZP ČR platnost návrhů na léčebně-rehabilitační péči o 6 měsíců.

 

24. 3. 2020

 


 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je do odvolání zrušen REHABILITAČNÍ AMBULANTNÍ PROVOZ, včetně ambulantního provozu v hyperbarické komoře.

 

16. 3. 2020

MUDr. M. Kebrlová, MHA (primářka)

 


 

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví platí s okamžitou platností ZÁKAZ NÁVŠTĚV v našem zdravotnickém zařízení. V souladu s tímto rozhodnutím nebudou umožněny celodenní víkendové vycházky.

 

9. 3. 2020

MUDr. M. Kebrlová, MHA (primářka)

 


 

 

Rehabilitační ústav Hostinné


Rehabilitační ústav Hostinné je léčebné zařízení následné péče, které bylo zaregistrováno jako rehabilitační ústav v roce 2003. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a provozovatelem Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov.

Původním zařízením, z něhož RÚ vznikl, byla léčebna dlouhodobě nemocných. Její budova byla postavena v letech 1886 - 1889 a sloužila coby nemocnice, následně po 2. světové válce jako TBC léčebna a od r. 1970 jako léčebna dlouhodobě nemocných s rozšířeným poskytováním rehabilitační péče. V r. 2003 byla zkolaudována a otevřena nová budova s moderním vybavením a přístroji s kapacitou 80 lůžek. Od roku 2009 po rekonstrukci původní budovy funguje celý komplex jako lůžkové zařízení následné rehabilitační péče se 159 lůžky.

Kromě rehabilitace je součástí ústavu i pracoviště hyperbarické oxygenoterapie, kde ošetřujeme indikované pacienty jak hospitalizované, tak ambulantní.

© Rehabilitační ústav Hostinné 2019