Léčebné procedury

V rehabilitaci poskytujeme:

 • spektrum běžných postupů individuální terapie - analytická cvičení, techniky manuální medicíny, metodiky založené na neurofyziologickém podkladu (Vojtova reflexní lokomoce, DNS, ACT, PNF, Bobath koncept) a další (MDT, S-E-T koncept, terapie dle Mojžíšové, ...)
 • skupinová cvičení se zaměřením na stavy po náhradách velkých kloubů dolních končetin, cvičení pro vertebropaty, cvičení v Redcordech, jógu, cvičení na míčích, skupinové cvičení na posílení pánevního dna
 • běžné postupy fyzikální terapie  (elektro-, termo-, mechano-, hydro-, fototerapie)
 • ergoterapii individuální i skupinovou, trénink paměti
 • logopedii
 • psychologickou podporu
 • konzultace sociální pracovnice

Léčba na specifických přístrojích

HUNOVA

Robotická technologie nové generace, první zařízení tohoto typu ve státním resortu v České republice

 • systém využívá dvou stabilometrických plošin (v úrovni chodidel a v mobilní sedačce) k diagnostice a terapii širokého spektra patologických stavů
 • na základě přesného elektronického vyhodnocení výchozího stavu upravuje terapii pro pacienta „na míru“, léčba probíhá na základě zpětné vazby, čímž je vysoce efektivní
 • přístroj dokáže vyhodnotit stav před léčbou a po ní, pacient vidí proces zlepšování či naopak stagnace
 • na rozdíl od jiných přístrojů lze využít u pacientů chodících i u pacientů sedících, kteří chodit nedokážou, nesmějí nebo mají z různých důvodů omezenou zátěž či funkci na některé z dolních končetin. Tím se významně odlišuje od přístrojů jiných, dá se plně využít i u lidí s omezenou mobilitou
 • multifunkční využití v ortopedii, traumatologii, neurologii, geriatrii

BIMEO

intenzivní rehabilitace horní končetiny s biofeedbackem. Více informací zde.

 

Systém Bimeo poskytuje objektivní hodnocení motorických funkcí a je založené na senzorech určené na jednoruční i obouruční cvičení.

Přístup k terapii založený na Bimeo PRO využívá zachovanou motorickou funkci postižené nebo nepostižené končetiny pacienta. Méně postižená končetina může přímo podporovat pohyb postižené končetiny.

Koncept Bimeo PRO je možno kombinovat s většinou ostatních terapeutických přístupů ( biologická zpětná vazba na základě EMG, elektrická stimulace, pohybová terapie vyvolaná omezením, cvičení opakujících se úkonů, virtuální realita, robotický přístup apod.

Senzory, které jsou součástí systému ( připevňují se na postiženou končetinu ) umožňují objektivní hodnocení funkcí ( trajektorie pohybu, aktivní a pasivní rozsah pohybu, maximální síla, podpora od nepostižené končetiny při rehabilitaci) a poskytují okamžitou zpětnou vazbu pro pacienta i terapeuta.

Režimy použití Bimeo PRO:

Senzorový systém pro jednoruční a obouruční cvičení umožňuje rozmanité úkoly na cvičení a vyhodnocování motorických funkcí.

Při obouručním cvičení pacient drží zařízení oběma rukama. Je možno provádět následující úkoly :

1. pasivní protahování více postižené končetiny s oporou méně postižené končetiny, kdy jsou všechny interakční síly polohy monitorovány

2. obouruční natahovací a sledovací hry v trojrozměrném prostoru, kde méně postižená končetina poskytuje oporu a pomoc pro více postiženou končetinu

3. izometrické cvičení vytvářející protichůdné síly na zařízení ( tlačení nebo tažení) oběma rukama

Při jednoručním cvičení pacient drží zařízení v postižené ruce a je možno provádět následující úkoly :

1. měření rozsahu aktivního pohybu paže vědomým umístěním paže nebo jednotlivého kloubu do minimální a maximální polohy

2. natahovací a sledovací hry v trojrozměrném prostoru obohacené o scénáře z virtuální reality ( simulace aktivit z každodenního života ) nebo reálné objekty.

 

ASALaser

Využívá k léčbě patentovanou technologii MLS (Multiwave Locked System), která je založena na současné aplikaci dvou synchronizovaných laserových paprsků o různých vlnových délkách. Tím využívá výhody vysoké koncentrace energie bez rizika tepelného poškození. Kombinací a synchronizací paprsků se zvyšuje protizánětlivý, antiedematózní (proti otoku), analgetický (proti bolesti) a biostimulační efekt.


MLS laser M6 je schopný ošetřit povrchové i hluboké tkáně o ploše až 30x30cm, použitím robotizované hlavy dojde k rovnoměrnému rozložení potřebné léčebné dávky energie.

E-GO

elektronické chodítko

GLOREHA

Gloreha Workstation je kompletní tréninkové prostředí navržené pro všechny fáze neuromotorické rehabilitace horních končetin. Ergonomické pracovní prostředí napomáhá :

- zlepšení rozsahu pohybu celé paže a cíleně kloubů prstů ruky
- prevenci ankylóz, kontraktur a dalších následků imobilizace
- redukci bolesti, otoku a hypertonu u spastické ruky
- proprioceptivní stimulaci
- zlepšení koordinace a funkční nezávislosti
- nácviku funkčních úchopů
- tréningu kognitivních funkcí a poruch orientace v prostoru

Vlastní cvičení probíhá dle 3D animace zobrazené na obrazovce zařízení. Lehká a komfortní rehabilitační rukavice mobilizuje jednotlivé prsty ruky. Pohyby prstů jsou signalizovány audio vizuálními signály, které stimulují neuro-kognitivní schopnosti.

Terapie může probíhat pasivně i aktivně na bázi interaktivních her.