FORMULÁŘ K UBYTOVÁNÍ

DODATEK K NÁVRHU NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ LÉČEBNĚ

Na tuto adresu bude odeslané potvrzení o odeslání formuláře.

Ubytování

Za pacienta s trvale omezenou soběstačností se považuje, pacient, který i před provedením zdravotního zákroku potřebuje dopomoc druhé osoby.

Vyberte obě možnosti

Vyberte alepoň 2 možnosti

 !!! Vyberte dva nebo více typů ubytování.
!!! Není potvrzen Váš souhlas s typem ubytování a platbou.