HYPERBAROXIE (hyperbarická oxygenoterapie)

je léčebná metoda, spočívající v inhalaci 100% kyslíku v přetlakové komoře, tedy za podmínek vyššího tlaku, než je tlak atmosférický.

Image

Hyperbarická komora STARMED 2000 (HAUX-life- support, SRN):

6 místná, plněná vzduchem; inhalace kyslíku probíhá pomocí obličejové masky; vybavena k léčbě chronických indikací u stabilizovaných pacientů. Léčba probíhá každý pracovní den, 1x denně, doba jedné expozice je 120 minut.

Indikační seznam: je dán vyhláškou MZdr. ČR č. 421/2013 Sb. (134/1998 Sb.), která stanovuje i maximální počty expozic za rok. Samotný výkon je plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění (typ P), nejedná se o vyžádanou péči.

Indikační seznam - chronická indikace

Indikace
Diagnóza
Max. počet / rok
Postradiační poškození
Y 84.2, Z 92.3
60x
Diabetické defekty
E 10.4-5, E 11.4-5
80x
Ischémické defekty vzdorující optimální léčbě
I 70.2, I 70.8
80x
Neuroblastom IV.st.
C 47.0-9
30x
Náhlá hluchota, náhlá hluchota s tinnitem*
H 90.3-5, H 91.0-9, H 83.3
40x
Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky
T 86.8
40x
Refrakterní chronická osteomyelitida
M 86.0-8
60x
Algoneurodystrofie, Sudeck sy, KRBS
M 89.0
40x
Vybrané infikované defekty
I 83.2, L 88, T 87.4-5
80x
Akutní uzávěr sítnicové tepny
H 34.0-9
30x
Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více
T 20.0-32.9
40x
Postanoxická encephalopatie
G 93.1
60x
Cystoidní pneumatóza střeva
K63.8
40x
* Žádná z odborných a vědeckých společností ve světě zabývajících se problematikou hyperbaroxie již nedoporučuje aplikovat tuto léčbu u tinnitu bez náhlé hluchoty.

K zahájení hyperbaroxie je nutné:


U vybraných pacientů:
  • Popis RTG srdce a plic
  • ORL vyšetření
  • Aktuální výsledek K+C chronických defektů
  • Screening multirezistentní flóry (MRSA, ESBL + ...)

Překážkou k absolvování léčby může být akutní infekce dýchacích cest, kardiální či pulmonální nedostatečnost, nekorigovaná hypertenze či hyperthyreóza, křečové stavy v anamnéze, některé typy kardiostimulátorů, prsních implantátů, klaustrofobie, těhotenství ...

Kontakt do hyperbarické komory

Tel.: +420 499 404 827
e-mail: hbot@ruhostinne.cz