Podmínky a průběh příjmu pacientů v roce 2022

Offline verze Fomulář k ubytování (PDF)

Toto je starý způsob objednávání hospitalizace, platný do 30. 11. 2022. Od 1. 12. 2022 je správný způsob vyplnění online formuláře.

Čestné prohlášení v souvislosti s nákazou koronavirem COVID 19

Vnitřní řád Rehabilitačního ústavu Hostinné

Informovaný souhlas k léčbě hyperbarickou oxygenoterapií